AESGP-bijeenkomst in Athene: agenda 2020

1 juni 2016

door Anne-Marie Huikeshoven

Tijdens het jaarlijkse congres van de AESGP (de Europese koepelorganisatie voor zelfzorg) presenteerde voorzitter Roger Scarlett-Smith de Self-care agenda 2020. Deze agenda toont de visie van de AESGP op goede zelfzorg in Europa en het aanpakken van onnodige beperkingen die de ontwikkelingen van zelfzorg kunnen belemmeren.

Er kan en moet meer gebeuren om zelfzorg in Europa te ondersteunen en verder te ontwikkelen. Dat geldt voor de rol van zelfzorggeneesmiddelen, maar ook voor voedingssupplementen en medische hulpmiddelen.

In zijn betoog gaf Scarlett-Smith aan dat Europese zorgstelsels door een kleine verschuiving naar zelfmedicatie meer dan 16 miljard zouden kunnen besparen. Ook wet- en regelgeving moet passend en proportioneel zijn.

Enkele uitgangspunten van de Self-care agenda 2020:

– Verbeterde samenwerking tussen alle stakeholders
– Meer stimulans voor innovatie in zelfzorg
– Verlaging van administratieve lasten
– Redelijke implementatie van Europese regelgeving

thumbnail Zorginstituut reageert op commotie

14-06-2022

Het advies van Zorginstituut Nederland om vitamine D niet langer te[...]

thumbnail Lees nu het Neprofarm jaarverslag 2021

19-05-2022

Het jaar 2021 stond nog grotendeels in het teken van corona. Toch bleef de[...]

thumbnail Vitamine D wordt zelfzorg voor iedereen

10-05-2022

Sinds 1 januari 2019 worden de vitamine D bevattende geneesmiddelen in[...]

Meer nieuws