AESGP-bijeenkomst: “How proportionate regulation helps ensure availability of medicines”

7 maart 2016

door Ellen Elzerman

Medio februari vond in Amsterdam deze bijeenkomst plaats ter gelegenheid van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie in de eerste helft van 2016. De bijeenkomst was georganiseerd door de AESGP (de Europese Koepelorganisatie van de zelfzorgindustrie) samen met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (namens de EU Heads of Medicines Agencies).

Tijdens de bijeenkomst spraken veel directeuren van de verschillende nationale autoriteiten verantwoordelijk voor de registratie van geneesmiddelen. De opening op maandagavond werd verzorgd door Marcel van Raaij, directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie van het ministerie van VWS.

Regelgevende partijen en de industrie sloegen de handen ineen om zelfzorg onder de aandacht te brengen, de wetgeving praktisch uitvoerbaar te houden en waar nodig uitvoerbaar te maken. De diverse registratieautoriteiten deden een oproep aan de industrie om producten te switchen van recept naar zelfzorg. De industrie gaf duidelijke aanwijzingen voor noodzakelijke harmonisatie. De wetgeving is weliswaar geharmoniseerd, maar de praktijk blijkt soms weerbarstiger te zijn.

thumbnail De apotheker en zelfzorg

01-12-2022

Door de toenemende druk op de gezondheidszorg is[...]

thumbnail Webcast: Gezondheid begint met zelfredzaamheid bij kleine kwalen

22-11-2022

Met de toenemende druk op de zorg is het belangrijk dat mensen zelfredzamer[...]

thumbnail Zelfzorgadvies kan druk op huisartsen verminderen

26-08-2022

Huisartsen willen meer tijd voor hun kwetsbare patiënten. Dat is het[...]

Meer nieuws