AESGP-bijeenkomst: “How proportionate regulation helps ensure availability of medicines”

7 maart 2016

door Ellen Elzerman

Medio februari vond in Amsterdam deze bijeenkomst plaats ter gelegenheid van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie in de eerste helft van 2016. De bijeenkomst was georganiseerd door de AESGP (de Europese Koepelorganisatie van de zelfzorgindustrie) samen met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (namens de EU Heads of Medicines Agencies).

Tijdens de bijeenkomst spraken veel directeuren van de verschillende nationale autoriteiten verantwoordelijk voor de registratie van geneesmiddelen. De opening op maandagavond werd verzorgd door Marcel van Raaij, directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie van het ministerie van VWS.

Regelgevende partijen en de industrie sloegen de handen ineen om zelfzorg onder de aandacht te brengen, de wetgeving praktisch uitvoerbaar te houden en waar nodig uitvoerbaar te maken. De diverse registratieautoriteiten deden een oproep aan de industrie om producten te switchen van recept naar zelfzorg. De industrie gaf duidelijke aanwijzingen voor noodzakelijke harmonisatie. De wetgeving is weliswaar geharmoniseerd, maar de praktijk blijkt soms weerbarstiger te zijn.

thumbnail Aflevering 2 van de podcast over zelfzorg nu te beluisteren

20-12-2023

Beluister nu aflvering 2 van de podcast over zelfzorg

thumbnail Podcastserie: 'Zorg begint bij zelfzorg'

15-11-2023

De eerste aflevering van een podcastserie over zelfzorg is nu te beluisteren.

thumbnail De economische en sociale impact van zelfzorg

02-10-2023

De waarde van zelfzorg voor ons zorgstelsel.

Meer nieuws