AESGP-bijeenkomst: “How proportionate regulation helps ensure availability of medicines”

7 maart 2016

door Ellen Elzerman

Medio februari vond in Amsterdam deze bijeenkomst plaats ter gelegenheid van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie in de eerste helft van 2016. De bijeenkomst was georganiseerd door de AESGP (de Europese Koepelorganisatie van de zelfzorgindustrie) samen met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (namens de EU Heads of Medicines Agencies).

Tijdens de bijeenkomst spraken veel directeuren van de verschillende nationale autoriteiten verantwoordelijk voor de registratie van geneesmiddelen. De opening op maandagavond werd verzorgd door Marcel van Raaij, directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie van het ministerie van VWS.

Regelgevende partijen en de industrie sloegen de handen ineen om zelfzorg onder de aandacht te brengen, de wetgeving praktisch uitvoerbaar te houden en waar nodig uitvoerbaar te maken. De diverse registratieautoriteiten deden een oproep aan de industrie om producten te switchen van recept naar zelfzorg. De industrie gaf duidelijke aanwijzingen voor noodzakelijke harmonisatie. De wetgeving is weliswaar geharmoniseerd, maar de praktijk blijkt soms weerbarstiger te zijn.

thumbnail Meer toezicht op supplementen

17-06-2024

De NVWA zet zich in voor veilige voedingssupplementen.

thumbnail Verantwoorde online reclame voor zelfzorgmiddelen

11-06-2024

Meer toezicht op influencer marketing.

thumbnail Zelfzorg relevanter dan ooit

11-06-2024

Zelfzorg is relevanter dan ooit, bleek op het AESGP jubileum congres.

Meer nieuws