FTO Dermatomycosen

Dermatomycosen zijn zichtbare afwijkingen van nagels, haren of huid, veroorzaakt door schimmels of gisten. Dit gaat vaak gepaard met jeuk. Dermatomycosen behoren tot de kleine kwalen. Dit betekent dat patiënten de klacht in meer dan 75 procent van de gevallen
zelf kunnen oplossen. Dermatomycosen stonden in 2015 in de top drie van kleine kwalen in de
huisartsenpraktijk. In dat jaar waren er 284 consulten per 10.000 patiënten. Daarbij kreeg 72 procent van de patiënten een voorschrift voor de klacht.

Er zijn verschillende zelfzorgmiddelen voor dermatomycosen. Om hierover goed te kunnen adviseren, is het van belang dat de huisarts en apotheker zicht hebben op de beschikbare middelen en de toegevoegde waarde daarvan. Ook is niet altijd duidelijk wanneer een recept voor
(zelfzorg)geneesmiddelen de voorkeur heeft. In het FTO kunnen huisartsen en apothekers gezamenlijk afspraken maken over het bevorderen van de zelfredzaamheid van de patiënt en de
inzet van zelfzorgmiddelen bij dermatomycosen.

In dit FTO komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • inzicht in het aanbod van zelfzorgmiddelen voor patiënten met dermatomycosen
  • het niet-medicamenteuze en medicamenteuze (zelfzorg)beleid bij dermatomycosen
  • hoe zelfzorg de zelfredzaamheid van patiënten met dermatomycosen kan bevorderen
  • afspraken maken over het zelfzorgbeleid en de voorlichting bij dermatomycosen
Dit onderwerp agenderen voor uw volgende FTO?

>>> Bekijk hier de module en de presentatie over Dermatomycosen (door het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik).

Ook het geven van deze presentatie behoort tot onze mogelijkheden.
Neem daarvoor contact op mevrouw A. Huikeshoven.