Coalitie-akkoord vraagt om stimuleren zelfzorg

16 december 2021

door Stephanie de Groot

Het heeft even geduurd, maar nu ligt het er: het Coalitie-akkoord. Een belangrijk onderdeel van het akkoord vormt het beleid omtrent de gezondheidszorg. Het uitgangspunt is: “Iedereen moet zeker zijn van passende en betaalbare zorg: jong of oud, nu en in de toekomst”. De coalitie vermeldt ook: “Een gezonde samenleving vraagt ook om het nemen van verantwoordelijkheid voor onszelf en voor elkaar.” Zelfzorg bij eenvoudige gezondheidsklachten is daar bij uitstek voor geschikt.

Er kan meer gebruik worden gemaakt van de economische voordelen van zelfzorg (zie artikel “De grote impact van zelfzorg in Europa” verderop in deze nieuwsbrief) wanneer dat wordt gestimuleerd in alle gevallen dat zelfzorg mogelijk en verantwoord is.
Zorgprofessionals, zoals huisartsen en apothekers, zijn van groot belang bij het vergroten van de zelfredzaamheid van patiënten.
Speciaal voor huisartsen en apothekers heeft Neprofarm een aantal modules voor het farmacotherapeutisch overleg (FTO) laten ontwikkelen door het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM), waarin aandacht is voor zelfzorg. Daarnaast heeft Neprofarm het gratis zelfzorgadviesblok ontwikkelt waarmee huisartsen hun patiënten eenvoudig een zelfzorgadvies kunnen meegeven.

De coalitie wil de zorg voor iedereen betaalbaar, beschikbaar en bereikbaar houden en merkt op dat dit van de politiek goede en stevige keuzes en hervormingen vraagt, die tijd kosten en waarbij passende zorg de norm is.

Passende zorg
Passende zorg betekent volgens de Coalitie “dat zorg bewezen effectief is en overbehandeling wordt voorkomen. Het betekent ook dat zorg gericht is op gezondheid, functioneren en kwaliteit van leven; dat zorg samen met patiënt en professional tot stand komt en dat zorg op de juiste plek geleverd wordt. Zorg die vaak voorkomt en niet complex is, is voor iedereen dichtbij beschikbaar, terwijl complexe zorg die weinig voorkomt gespecialiseerd is.” Eenvoudige gezondheidsklachten komen vaak voor, zijn niet complex en zelfzorggeneesmiddelen zijn bij iedere drogist makkelijk verkrijgbaar, Bij dergelijke kwalen is zelfzorg dus de juiste zorg op de juiste plek. En waar mensen uit onzekerheid over de ernst van hun klachten nog de huisarts raadplegen, is het zelfredzaam maken van die patiënte ook de juiste zorg.

Verder vermeldt het Coalitie-akkoord: “Passende zorg betekent dat de tweede lijn dezelfde zorg niet voor een hoger tarief kan declareren maar ook dat de rol van huisartsen versterkt wordt en zij voldoende tijd en capaciteit hebben.”
Door het stimuleren van zelfzorg bij kleine kwalen kan die capaciteit bij huisartsen daarvoor juist worden vrijgemaakt.

Vergoedingen spelen onmiskenbaar een belangrijke rol in het bereiken van passende zorg. De coalitie wil “de toets op het basispakket op basis van een kader voor passende zorg” verbeteren en verbreden. Neprofarm juicht dat van harte toe. Vaak worden geneesmiddelen nog uit het basispakket vergoed, terwijl er ook goede alternatieven als zelfzorgmiddellen beschikbaar zijn.
En in die gevallen dat zelfzorggeneesmiddelen bij chronisch gebruik wel worden vergoed (bijvoorbeeld laxantia en allergiemiddelen) is die vergoeding minder gunstig dan voor equivalente, duurdere receptgeneesmiddelen. Voor mensen die hun eigen risico jaarlijks niet ‘vol’ maken is het gebruik van zelfzorggeneesmiddelen vaak goedkoper dan soortgelijke medicatie op recept.

Zelfzorg kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verwezenlijken van de gestelde doelen voor de gezondheidszorg in het Coalitie-akkoord.

thumbnail Meer toezicht op supplementen

17-06-2024

De NVWA zet zich in voor veilige voedingssupplementen.

thumbnail Verantwoorde online reclame voor zelfzorgmiddelen

11-06-2024

Meer toezicht op influencer marketing.

thumbnail Zelfzorg relevanter dan ooit

11-06-2024

Zelfzorg is relevanter dan ooit, bleek op het AESGP jubileum congres.

Meer nieuws